Meist

Toetame ja esindame suuperesid, kes kasvatavad seitset ja enamat alaeaelist last. 
 
Suurpere on perekond, kus on rohkem kui seitse last. ESAS abistab alates 2015 a 30 suurperet 143-st. Selleks koostatakse iga suurpere kohta perekaardid, mida täpsustatakse iga-aastaselt või pereema poolt antud andmete alusel.  

Suurperesid on Eestis ca 143. Suurimas peres on
18 last. ESASile teadaolevalt on neis peredes kokku lapsi 1150.

Meie tegevuse kaudu saab igal aastal tuge ligikaudu 50 perekonda, kus koos vanematega on ca 400 last ja vanemat.

Kuigi meie suurem eesmärk on suurperede laste abistamine, siis igapäevaselt saab meie kaudu tuge peamiselt lapsevanem, kes on tihti üksi oma suure perega. Statistikaameti poolt tehtud Eesti Sotsiaaluuringu andmetel oli 2014. aastal Eestis üksikvanemaga peredes kasvavate laste arv (0-17 eluaastat) järgmine: Eestis 24139, Harjumaal 11046, Tallinnas 8411. Paljude suurperede lapsed kasvavad üksikvanemaga koos
Avalikkuse teavitamiseks teeme koostööd teiste sarnaste organisatsioonidega, osalema EMLSi tegevuses, korraldame üksikuid kampaaniaid.
Ühingu tööd juhivad 2-liikmeline juhatus. Teemade arutamiseks ja ettepanekute esitamiseks moodustame töögruppe ning tegevuste elluviimiseks kaasame vabatahtlikke.

Koostasime projekti raames annetuste kogumise kava, mille võtame aluseks oma töö edasisel planeerimisel
vt //media.voog.com/0000/0020/1487/files/ANNETUSTE%20KOGUMISE%20KAVA.pdf

Oma töös peame oluliseks avatust ja usaldusväärsust.