Suurperedele suunatud asutused

Kes on need organisatsioonid, kes tegelevad suurperedega ja mis on nende poolt pakutavad teenused? Mis eristab neid ja kus neid leida?
Neid organisatsioone on Eestis väga vähe. On organisatsioone, kes toetavad lapsi, vähekindlustatud peresid, kuid suurperedele keskenduvad kaks:
1. Eesti Suurperede Abistamise Selts MTÜ
Toetab suurperesid (seitse ja rohkem last).
 
2. Lasterikaste Perede Liit MTÜ
Toetab lasterikkaid (neli ja rohkem last) peresid Eestis. Organisatsiooni kuulub 19 ühendust üle Eesti.
Pakutakse mitmeid tegevusi ja ühisüritusi koos peredega.

Aga on organisatsioone, kellega on kokkupuutepinda. Näiteks
MTÜ Dharma
Toetab vähekindlustatud lapsi (sõltumata pere suurusest). Tugiisikute süsteem üle Eesti.

Kui suupere vajab rahalist toetust, siis tasub uurida ka oma kohalikust omavalitusest. Toetused vastavalt KOV võimalustele. Tuleb uurida oma valla sotsiaaltöötajalt täpsemalt.


Loe lisaks

Suurperede küsitluste tulemused on valminud

Eesti Suurperede Abistamise Selts ( ESAS )  kaardistas projekti „Eesti Suurperede Abistamise Seltsi tegevusvõimekuse     tõstmine“ raames oma tegevuse edasiseks planeerimiseks 2015 – 2016 aastal kokku 31 pere olukorra ja vajadused. ESAS – i sihtgrupp on alati olnud pered, kus kasvab 7 ja rohkem last ning sellest põhimõttest lähtuti ka siin.

Vaatleme valdkondade kaupa peredelt saadud informatsiooni ja analüüsime seda 31 pere baasil[1]. Küsitletud jagunevad elukoha järgmiselt:

Perede valimisel lähtuti põhimõttest, et valimisse sattuks ka majanduslikult keerulisema olukorraga piirkondi. Nii on Ida-Virumaalt kui ühest majanduslikult probleemsemast piirkonnast kõige enam peresid - 8 . Samal põhimõttel kaasati peresid Lõuna-Eesti piirkonnast.

//media.voog.com/0000/0020/1487/files/ESAS%20%20PERED.pdf

[1] Algselt oli peresid valikus rohkem, kui 31.Kirjuta artikli tekst siia
Loe lisaks

Eve annetus läks kogusummas Viljandi suurperele

Annetaja Eve tegi annetuse summas 115.- ja palus, et see läheks ühele perele. Kinnitame, et see on edastatud ühel perele Valgas. Pereema sõnadel läheb toetus ühe lapse hambaklambrite ostmiseks jmt sellega seotult. Tänud Evele.
Loe lisaks

Ülle abiga sai ühe suurpere ema soov täidetud

ESAS teostab küsitlusi suurperedes. Tore oli see aga, kui külastasime Viljandimaa peret, siis saime kokku viia annetaja Ülle ostu ja suurpere ema unistuse. Selleks oli õmblusmasin. Peres on kasvamas kümme tütart, küllap ka neile on õmblusmasina taga tegevusi.
Loe lisaks

Külastasime Valgamaa kolme peret  

Külastasime eile kolme tublit ja kokkuhoidvat peret Valgamaal ja Valgas. Kahte perre on sündimas käesoleval aastal perelisa. Ühes peres on sündimas 10-s laps ja teises (Eesti lasterikkamas peres) 18-s laps. Seekord sai viidud neid asju, mida uuele ilmakodanikule on rohkem vaja ning ikka ka magusat lastele. Paljude eraannetajate abil sai täidetud pisut köögikappe ja lastele toodud magusat ning muid peres vajalikke tarbeesemeid. Kuid oluliseim meile oli kohtumine peredega. 

Jaksu ja jõudu kõigile. Täname külalislahkuse eest. 

Tänavad Mai, Siiri ja Anne.


Loe lisaks

Viimase kalendrikuu tegevused ESASis  

Oleme koostöös Toidupanga ja MaheMarketiga igal kolmapäeval aidanud Harjumaa ja Jõgevamaa suurperesid, arvuliselt kuus kokku 23 peret. Meie poolset abi saavad ka kolm peret, kus on vähem kui seitse last. Meie tubli abiline Anne on olnud kontaktis praeguste ja tulevaste sponsoritega, oleme saanud olmetarbeid ja neid peredele viinud. Jaanuaris oli koostöö parneritega kohtumine närva mnt 1 kohvikus Viis Pirukat. Arutasime edasisi tegevusi ja omavahelist tööjaotust. Meie tubli raamatupidaja Marianne on kokku saamas ESASi 2015 aasta majandusaasta aruande (tegevusi jagub veel märtsikuusse). Koostöös Koolibriga on saanud Suuprede pisemad lapsed kleepsuraamatuid. Vahendatud on kuue annetaja annetused abivajajatele. Kolm suurpere ema on külastanud meie Ahtri ladu ja leidnud konkreetseid asju oma pere lastele (jalatsid, riided).


Loe lisaks

Kodulehe külastatavus ja kodulehele tagasiside

Suurpere.com koduehe külastatavus on kasvanud. Detsembri 2015 seisuga on meil 194 külastajat ja ligi 300 külastust kodulehele, mis on võrreldes eelmise kuuga kas 55%. Huvitav on see, et iga kuu suureneb otse kodulehele sisenemine. Kõik, kes siit kodulehelt leiavad või ei leia vajalikku infot, andke märku, kirjutage paar märksõna. Kuna ESASil on siiski päris uus koduleht, mis sai üles pandud 2015.aasta septembris, siis igasugune tagasiside on meile vaid abiks. Kodulehtesid on ju palju, igal kodulehel oma mõte. Meie soov on olla infokanal suurperede ja nendele antava info, abi jmt vahel. Meie kiires elutempos tihti on just info kõige olulisem. Õige inimene õiges kohas või õige infokild mõnele perele võib olla väga oluline. Tahame ka oma kodulehega olla natuke nähtavam, kui aastaid tagasi. Kas meil on see õnnestunud?


Loe lisaks

Tänud sponsoritele

Jõulukotte aitasid täita meie kallid sponsorid. Tänu Pajumäe Talu'le, AS Wendre'le ja Toidupangale said mitmed Harjumaa ja Ida-Virumaa suurpered jõulusoojuse südamesse hea maitsva ja pehmete patjade näol.Loe lisaks

AEF vahearuande esitamine

ESAS koostas vahearuande EMP Vabaühenduste Fondile. Projekti eesmärk on suurperede teenuste ja vajaduste kaardistamine ning infokogumine. Lisaks sellele on eesmärgiks  ESASi jätkusuutlikkuse suurendamine. Vaata täpsemalt projektide alt.

Project sponsor: Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants which is operated by the Open Estonia Foundation. „Raising the operational capabilty of Estonian Big Families Association“ Dear member of a big family, please fill in the survey. In that way we can understand better the needs of a big family. The aim of the project is to raise the operational capabilty of Estonian Big Families Association in supporting big families. During this project the needs of big families are surveyed (about 20 big families will be visited), different possibilities of getting help will be analyzed and there will be concentrated on these support offer`s that other organizations do not offer. We have started visiting families since September 2015. Above you can find a linked survey that is also related with this project.

In order to raise organization`s finance capability an action plan is being created, also a plan for raising donations during period from 2016 to 2020. For donators we have already made ESAS`s webpage more userfriendly. As a result we would like to involve in the project numerous donators so that ESAS´s finances can be used to support ESAS`s target group. We hope to support big families with the help they need the most. Project cost are 6341 EUR and period 9 months since May 2015


Loe lisaks

Eesti Suurperede Abistamise Selts viib läbi küsitluse suurperedes nende vajaduste selgitamiseks  

Armas suurpere liige, palun täida ankeet. Nii saame teada Sinu pere vajadused.
Küsitlus (Tulemusi kasutatakse ainult seltsi siseselt).

Projekti käigus kaardistatakse perede vajadused (külastatakse ca 20 suurperet), analüüsitakse abi saamise võimaluste erinevaid allikaid ja keskendutakse toetuse pakkumisel nendele murekohtadele, mida teised ühendused ei toeta. Organisatsiooni finantsvõimekuse tõstmiseks koostatakse tegevuskava ja annetuste kogumise kava aastateks 2016-2020 ning uuendatakse annetajasõbralikumaks ESAS-i veebileht. Projekti tegevuste tulemusel kasvab ESAS-i annetajate arv ning sellest tulenevalt kogutud finantsvahendite hulk, mida saab kasutada ESAS-i sihtgrupi toetamisel nendelt endilt saadud sisendite põhjal, mis tagab kõige vajalikuma abi. 

Loe edasi projektist siin.


Loe lisaks

Kandideeri PwC stipendiumile!

Hei Sina, edasipüüdlik üliõpilane, kes oled pärit asenduskodust, eestkoste- või hooldusperest ja vajad toetust ülikoolis õppimisel!
Just Sinule mõeldes on heategevusfond Dharma juures asutatud PricewaterhouseCoopers töötajate ühisest soovist stipendiumifond. Fondiga lähemalt saad tutvuda siin.
 
PricewaterhouseCoopersi stipendiumile ootame kandideerima üliõpilasi, kes alustavad ja/või juba õpivad bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppes. Stipendiaadid valib välja komisjon, kuhu kuuluvad PricewaterhouseCoopersi, SA Dharma, Eesti Asenduskodutöötajate Liidu ja kasuperede ühenduste esindaja.
Stipendumi määrame korraga küll üheks õppeaastaks, kuid kandideerida ja stipendiumit saada võid kasvõi terve ülikooliaja.
Stipendiumi suuruseks on 1000 eurot ja 2015.aastal antakse välja 10 stipendiumi.

Algavaks, 2015/2016 õppeaastaks saad kandideerida kuni 10.septembrini ja selleks täida 
taotlusvorm.Loe lisaks

Kandideeri Helle Randami stipendiumile!

Üliõpilane, kes oled pärit perest, kus kasvab viis ja enam last ning Sa vajad toetust ülikoolis õppimisel! Just Sinule mõeldes oleme koostöös Helle ja Leo McGuire`ga loonud Helle Randami stipendiumifondi.

Helle Randami stipendiumile ootame kandideerima nii esimese kursuse üliõpilasi kui ka kõiki teisi. Stipendiumi suuruseks on maksimaalselt 1000 eurot.

Stipendiaadid valib ja igale stipendiaadile määratava toetussumma otsustab komisjon, kuhu kuuluvad Dharma, EMSL-i ja Eesti Suurperede Abistamise Seltsi esindajad.

2015/2016.õppeaastal antakse fondist välja viimased stipendiumid kokku summas 8000 eurot.

Kui osutud meie stipendiaadiks, siis sõlmime Sinuga stipendiumilepingu septembrikuu jooksul ja peale õppeaasta lõppu tuleb Sul meile esitada aruanne raha kasutamise kohta.

Algavaks õppeaastaks saad kandideerida kuni 10.septembrini, selleks täida taotlusvorm.


Loe lisaks