Eesti Suurperede Abistamise Selts viib läbi küsitluse suurperedes nende vajaduste selgitamiseks  

Armas suurpere liige, palun täida ankeet. Nii saame teada Sinu pere vajadused.
Küsitlus (Tulemusi kasutatakse ainult seltsi siseselt).

Projekti käigus kaardistatakse perede vajadused (külastatakse ca 20 suurperet), analüüsitakse abi saamise võimaluste erinevaid allikaid ja keskendutakse toetuse pakkumisel nendele murekohtadele, mida teised ühendused ei toeta. Organisatsiooni finantsvõimekuse tõstmiseks koostatakse tegevuskava ja annetuste kogumise kava aastateks 2016-2020 ning uuendatakse annetajasõbralikumaks ESAS-i veebileht. Projekti tegevuste tulemusel kasvab ESAS-i annetajate arv ning sellest tulenevalt kogutud finantsvahendite hulk, mida saab kasutada ESAS-i sihtgrupi toetamisel nendelt endilt saadud sisendite põhjal, mis tagab kõige vajalikuma abi. 

Loe edasi projektist siin.


Eelmine
Kandideeri PwC stipendiumile!
Järgmine
Avaüritus "1000 säravat silma" Vabaduse platsil