Suurperedele suunatud asutused

Kes on need organisatsioonid, kes tegelevad suurperedega ja mis on nende poolt pakutavad teenused? Mis eristab neid ja kus neid leida?
Neid organisatsioone on Eestis väga vähe. On organisatsioone, kes toetavad lapsi, vähekindlustatud peresid, kuid suurperedele keskenduvad kaks:
1. Eesti Suurperede Abistamise Selts MTÜ
Toetab suurperesid (seitse ja rohkem last).
 
2. Lasterikaste Perede Liit MTÜ
Toetab lasterikkaid (neli ja rohkem last) peresid Eestis. Organisatsiooni kuulub 19 ühendust üle Eesti.
Pakutakse mitmeid tegevusi ja ühisüritusi koos peredega.

Aga on organisatsioone, kellega on kokkupuutepinda. Näiteks
MTÜ Dharma
Toetab vähekindlustatud lapsi (sõltumata pere suurusest). Tugiisikute süsteem üle Eesti.

Kui suupere vajab rahalist toetust, siis tasub uurida ka oma kohalikust omavalitusest. Toetused vastavalt KOV võimalustele. Tuleb uurida oma valla sotsiaaltöötajalt täpsemalt.


Eelmine
Suurperede küsitluste tulemused on valminud