Email again:

SISSEJUHATUS


PERELIIKMETE TERVIS

1.Kas teie peres on erivajadustega või -hooldust nõudvaid lapsi või teisi perekonnaliikmeid


PERE ja TOIT

5.Kas teie peres on liikmeid, kellel on erivajadused toidule?


PERE HARJUMUSED

8.Millest tunnete igapäevaselt kõige rohkem abikäe puudust?


PERELIIKMETE HOBID


PERE ja KOOLID


PERE ja ELUASE

18.Kas eluase omanik on Perepea?
19.Kas eluase on välja ostetud?
20.Kas eluasemes on vajalik remont?
21.Kas viimasel ajal on tehtud eluasemes remonti?
22.Kas igal lapsel on voodi?
23.Kas teie elamistingimused on perepea hinnangul...


PERE JA TUGISÜSTEEM


PERE JA RIIK

30.Mis asutustesse / organisatsioonidesse saate pöörduda järgmistes küsimustes?


PERE JA UNISTUSED


JÄRGMISE AASTA PLAANID JA TEGEVUSED