Veidi statistikat


Suuri peresid Eestis 2015. aasta alguses oli 143, neis kokku 1122 last.
Seega on suurperes keskmiselt 7,85 last. Rohkem suurperesid on Ida-Virumaal – 29, Harjumaa koos Tallinnaga - 24 peret ja Valgamaa- - 20 suurperet

Valgamaal elab ja tegutseb meie kõige tublim pere oma 17 lapsega.
Kui ESAS registreeriti MTÜ-na 1996. aastal, siis oli abivajajate nimekirjas 210 suurperet 1710 lapsega. Eesti rahvaarv väheneb ja väheneb suurperede arv.

Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt vananeb rahvastik 2040. aastaks tunduvalt. Pensioniealiste (65aastased ja vanemad) osa tõuseb praeguselt 18%-lt 2040. aastaks 27,6%-le. Laste ja vanaduspensioniealiste osa tööealistega võrreldes tõuseb 50,9%-lt 70,2%-le. See tähendab, et kui praegu on iga ülalpeetava kohta kaks tööealist, siis 2040. aastal on kahe ülalpeetava kohta kolm tööealist. Vähemalt 50-aastaseid töötajaid lisandus 2013. aastal üle 6000, alla 30aastaste töötajate arv pisut kahanes.

Kümne aastaga on vanemaealine töötajaskond kasvanud 43 000 võrra, noorte töötajate hulk kahanenud 10 000 võrra. Iga potentsiaalne töötaja on väärtuslik.

Ajame koos Eesti asja. Aitame suurperesid kasvatada neid lapsi eluga hästi toimetulevateks, harituteks ja terveteks!