Hasartmängusõltuvus ja selle ennetamine


Hasartmängusõltuvus on psühholoogiline seisund, mis tekib, kui inimene kaotab kontrolli oma hasartmängude üle, mis võib viia kahjuliku käitumiseni ning mõjutada nende igapäevaelu ja suhteid. See võib tekkida erinevatel inimestel erinevatel põhjustel ning sõltuvusprotsess võib olla järk-järguline.

Sõltuvuse kujunemine hasartmängudest võib alata sarnaselt teiste sõltuvustega, kus mängija tunneb esialgu naudingut ja elevust mängides ning soovib seda kogemust korrata. Järk-järgult võib mängija hakata kulutama üha rohkem aega ja raha hasartmängudele ning muutub üha sõltuvamaks sellest tunnetest, mida mäng pakub. See võib viia suurema riskivõtmiseni, ignoreerides tagajärgi ja isegi tekitades rahalisi või isiklikke probleeme.

Eesti internetikasiinod on sõltuvuse vähendamiseks ja ennetamiseks loomulikult võtnud kasutusele mitmeid meetmeid ja abinõusid:

1. Reguleerimine ja järelevalve:

Eestis on hasartmängude valdkond rangelt reguleeritud, kehtestades reegleid hasartmängude korraldamise, reklaami ja osalemise kohta. Järelevalveorganid nagu EMTA ja Maksu- ja Tolliamet jälgivad hasartmänguasutuste tegevust ning tagavad seaduste ja eeskirjade järgimise.

2. Ennetustöö ja teadlikkuse tõstmine:

Valitsus ja erinevad mittetulundusühingud teevad koostööd hasartmängusõltuvuse teadlikkuse tõstmiseks. Kampaaniad ja haridusprogrammid jagavad teavet ohutu mängimise, sõltuvuse varajase avastamise ja abivõimaluste kohta.

3. Sõltuvusravi ja nõustamine:

Eestis on olemas spetsialiseerunud sõltuvusravi ja nõustamise keskused, mis pakuvad professionaalset abi hasartmängusõltuvusega inimestele. Nende keskuste eesmärk on pakkuda tuge ja nõustamist sõltuvusest ülesaamiseks ning taastumiseks.

4. Piirangud ja eneseväljajätmine:

Hasartmänguoperaatorid pakuvad võimalusi eneseväljajätmiseks, kus inimesed saavad ise kehtestada piiranguid oma mängimisele või taotleda ajutist või alalist enesevälistamist mängudest.

Need meetmed on suunatud hasartmängusõltuvuse vähendamisele ja ennetamisele, aidates mõista riskikäitumise tagajärgi ning pakkudes abi ja tuge neile, kes võitlevad sõltuvusega. Oluline on pakkuda teadmisi ja tuge ning rakendada meetmeid, mis aitavad kaitsta inimesi hasartmängusõltuvuse eest ning toetada neid, kes sellega juba võitlevad.

Hasartmängusõltuvuse leevendamisel või ennetamisel on absoluutne roll aga ka inimese enda teadlikkusel, motivatsioonil ja enesekontrollil. Siin on teile mõned sammud, mida inimene ise saab hasartmängusõltuvusega võitluses ette võtta:

1. Teadlikkuse suurendamine: Oluline on mõista hasartmängusõltuvuse mõju ja tagajärgi. Inimene peaks otsima teavet sõltuvuse tekitavate märkide, riskikäitumise ja selle võimaliku mõju kohta oma elule.

2. Seadke piirid: Määrake kindlad piirid hasartmängudele kulutatavale ajale ja rahale ning järgige neid rangelt. Seda saab teha näiteks kehtestades eelnevalt kindlaks mängimise aja või rahalise piirmäära nädalas või kuus.

3. Vältige riskantsust: Vältige kõrge riskitasemega mänge või panustamist suurtele summadele. Püüdke mängida mõõdukalt ja ärge püüdke kaotusi tagasi võita suurema panustamise kaudu.

4. Otsige abi ja tuge: Kui märkate, et hasartmängud mõjutavad teie elu negatiivselt või kui teil on raskusi kontrolli hoidmisega, otsige abi. Pöörduge spetsialistide, nõustajate või tugirühmade poole, kes pakuvad sõltuvusravi või nõustamist.

5. Enesekontroll: Kasutage hasartmänguoperaatorite pakutavaid eneseväljajätmise võimalusi, mis võimaldavad teil ajutiselt või püsivalt piirata või keelata oma hasartmängutegevust.

6. Otsige alternatiive: Leidke tegevusi ja hobisid, mis pakuvad naudingut ja täidavad teie vaba aja, ilma et oleks vajadus hasartmängude järele. Sport, kunst, lugemine või muud huvitavad tegevused võivad pakkuda rahuldust ja aidata vähendada hasartmänguigatsust.

Enesehooldus ja teadlikkus on olulised sammud hasartmängusõltuvuse kontrollimisel ja leevendamisel. Oluline on olla avatud abile ning võtta meetmeid, mis aitavad säilitada tasakaalu ja enesekontrolli hasartmängude osas.