Käimasolevad projektid

Projekt 
"Eesti Suurperede Abistamise Seltsi tegevusvõimekuse tõstmine

Armas suurpere liige, palun täida ankeet. Nii saame teada Sinu pere vajadused.

Projekti eesmärgiks on tõsta Eesti Suurperede Abistamise Seltsi (ESAS) kui organisatsiooni tegevusvõimekust suurperede toetamisel. 

Projekti käigus kaardistati perede vajadused, analüüsiti abi saamise võimaluste erinevaid allikaid ja keskendutakse toetuse pakkumisel nendele murekohtadele, mida teised ühendused ei toeta. Organisatsiooni finantsvõimekuse tõstmiseks koostatakse tegevuskava ja annetuste kogumise kava aastateks 2016-2020 ning uuendatakse annetajasõbralikumaks ESAS-i veebileht. Projekti tegevuste tulemusel kasvab ESAS-i annetajate arv ning sellest tulenevalt kogutud finantsvahendite hulk, mida saab kasutada ESAS-i sihtgrupi toetamisel nendelt endilt saadud sisendite põhjal, mis tagab kõige vajalikuma abi. 
 • Maksumus: 6 341 eurot  
 • Elluviimise aeg: üheksa kuud alates mai 2015.a  
 • Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel
Projekti tulemusel valmis perede analüüs vt 
//media.voog.com/0000/0020/1487/files/ESAS%20%20PERED.pdf ja annetuste kogumise kava vt
//media.voog.com/0000/0020/1487/files/ANNETUSTE%20KOGUMISE%20KAVA.pdf

Project

„Raising the operational capabilty of Estonian Big Families Association“

 

Dear member of a big family, please fill in the survey. In that way we can understand better the needs of a big family.

The aim of the project is to raise the operational capabilty of Estonian Big Families Association in supporting big families.

During this project the needs of big families are surveyed (about 20 big families will be visited), different possibilities of getting help will be analyzed and there will be concentrated on these support offer`s that other organizations do not offer. We have started visiting families since September 2015. Above you can find a linked survey that is also related with this project.

In order to raise organization`s finance capability an action plan is being created, also a plan for raising donations during period from 2016 to 2020. For donators we have already made ESAS`s webpage more userfriendly.

As a result we would like to involve in the project numerous donators so that ESAS´s finances can be used to support ESAS`s target group. We hope to support big families with the help they need the most.

 • Cost: 6341 EUR

 • Period: 9 months since May 2015

 • Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants which is operated by the Open Estonia Foundation


Projekt 
Suuperede toetuseks toitu ja suupere lastele suu magusaks” 

Koostöös Tallinna Toidupangaga toetatakse kord nädalas peresid toiduga.
Projekti eesmärgiks on toetada peresid, kus on 7 ja rohkem alaealist last, toiduga.

 • Projekti kestvus: jätkuv
 • Koostöös Tallinna Toidupangaga

  Projekt 
Suurperedele olmevahendid”

Koostöös annetajatega vahendame abivajaja ja abiandja soove, viime võimalusel kord kvartalis suurperedele olmevahendid kohale. Koostöö toimub siin ka heategevusorganisatsiooni Dharmaga.
Projekti eesmärgiks on toetada suurperede individuaalseid vajadusi.

Selleks korraldab ESAS aeg-ajalt kampaaniaid ja üleskutseid ettevõtetes. Nt enne kooli koolivahendite kogumiseks, ESAS kodulehel on kontaktinfo suurperedele ja abiandjatele soovide vahendamiseks, ESASil on Ahtri tänaval ladu vahendajate vahendamiseks.

Suurim puudus on:
 1. Igapäevaseks kasutamiseks voodilinu, rätikuid, patju, tekke, potte – suurpere liikmete arv on suur;
 2. Suurpere lastele jalatsid igas suuruses ja eriti spordijalatsid, poistele dressipükse;
 3. Mööbel diivanite, kummutite ja voodite näol;
 4. Talvekuudel igakuiste kulude toetamine – olgu see konkreetse lapsele traspordivahendi soetamine/ vahendamine (nt rulad, rattad jne) või huviringides vajalike vahendite ( nt kitarrid, puhkpillid, pallid, reketid jne) toetamine / vahendamine
 5. Pereürituste võimaldamine – suurpere liikmetel ei ole tavapäraselt võimalik koos perena kodust väljas osaleda üritustel, kinos või teatris jne
Abiks on ka info vahendus, nt võimaluste ja abivajajade koondamine, ka vabatahtlike leidmine suurperedesse, et emad saaks mõne päeva puhata ja enda tegevusi teha.